Twardy jak pięty cejrowskiego

10

Coś bardzo twardego, nie do zdarcia

-Patrz jaki kamień, przebił by się przez wszystko
-No twardy jak pięty cejrowskiego
Wizerunek miasta