Turlaj dropsa do Betlejem

51

Sformułowanie mniej wulgarne od popularnego spierdalaj, znaczące mniej więcej to samo.

- Stasiek, pomóż mi z matmą.
- Turlaj dropsa do Betlejem pało.
Wizerunek miasta