Turlaj żółwia

-4

Inaczej Spadaj, idź stąd.

- Masz może pożyczyć fajkę?
- A turlaj żółwia.
Wizerunek miasta