Turbolechita

12

Określenie używane w odniesieniu do osób głoszących istnienie alternatywnej, pseudohistorycznej wersji dziejów, w której Polska przed swoim chrztem tworzyła mocarstwowe państwo zwane „Imperium Lechitów”, zaś jej historia została sfałszowana.

brak
Wizerunek miasta