Tozależyzm

12

Fraza wymyślona przez widzów kanału Wojna Idei na Youtube nawiązująca do częstej odpowiedzi prowadzącego na pytania - "to zależy".

"Tozależyzm to postawa uznająca, że większość zjawisk społecznych jest skomplikowana i próba ich oceny wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu."

Wizerunek miasta