Toronto

19

Toronto-Inaczej Toruń. Niektóre osoby (zazwyczaj młodzież) mówią tak na miasto Toruń w województwie kujawsko-pomorskim.

-Co robisz w sobotę?
-Jadę do Toronto.
Wizerunek miasta