Topienie kleszcza w domestosie

26

Moczenie głowy nowemu uczniowi w toalecie przez starszych uczniów, często przy tym spuszczając w wodzie.

-Ey widzisz tego pierwszaka Mati?
-Ta
-To chodź, to czas na topienie kleszcza w domestosie
Wizerunek miasta