To będzie na maturze z polskiego

10

Coś co nigdy się nie zdarzy.

-Od dzisiaj przestaję pić. Będę grzecznym dzieckiem.
-Ta, to będzie na maturze z polskiego.
Wizerunek miasta