Termowydymałka

-6

Termodynamika, nazwa ta, w odróżnieniu od skrótu Terma powstała przez analogię z potoczną nazwą wytrzymałości materiałów - Wydymałka

- najpierw anal, teraz termowydymała, nie zrobię tego inżyniera! ile lat można siedzieć na pierwszym roku?
Wizerunek miasta