Tarmoszenie bobra

6

Inaczej Masturbacja.

-Stary co robisz dziś wieczorem ?
-Tarmosze bobra, a ty ?
Wizerunek miasta