Talasać się

369

Kołysać się, bujać się.

- Zwróciła uwagę, że dwóch panów na drodze talasało się przy chodzeniu.
Wizerunek miasta