THC

67

Delta-9-tetrahydrocannabinol
Główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach przeznaczonych do palenia.

- Paliłeś tego skuna?
- Tak, za mocny. Taka ilość THC to za dużo jak na moją głowę.
Wizerunek miasta