TERF

36

Również jako: "terfka" lub "terfiara". Skrót od Trans-Exclusionary Radical Feminist - radykalna feministka wykluczająca osoby transpłciowe.

"Terfem" nie jest każda osoba uprzedzona do osób trans, a jedynie ta, u której te poglądy wynikają z bycia feministką i towarzyszą temu ideologiczna otoczka i specyficzne słownictwo. TERF nie powie, że kogokolwiek chce wykluczać, piętnować, prześladować, ale jednocześnie nie uznaje transpłciowych kobiet za kobiety, stosując wobec nich określenie "mężczyzna o tożsamości kobiety", podczas gdy transpłciowi mężczyźni to dla nich "biologiczne kobiety", które się zagubiły i potrzebują pomocy.

Określenie powstało w 2008 i odnosiło się do zjawiska występującego przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. W Polsce zostało spopularyzowane na przełomie 2020 i 2021 roku za sprawą inby, która rozpoczęła się od sporu o użycie zwrotu "osoby z macicami" (zamiast "kobiety") w kontekście tego, kto powinien mieć prawo do przerwania ciąży.

"Hejterów mam od prawa do lewa. Tutaj jesteśmy nazywane TERF, a na prawicy - feminazistkami"

(Kaya Szulczewska, feministka-instagramerka)
Wizerunek miasta