Tężny brzym

12

Tężny brzym (słowa potężny olbrzym bez pierwszych sylab) - oznacza ono osobę ponad przeciętnie tężną i brzymią.

- Ale się dziś zbrzymiłeś.
- No wiem o tym, jestem przecież tężnym brzymem.
Wizerunek miasta