Szwendać się

38

Włóczyć się godzinami, np. snuć się bez celu po mieście albo łazić ze znajomymi po knajpach.

Prawdopodobnie zapożyczenie z języka niemieckiego:
verschwinden = zniknąć, zaginąć

- A gdzie twój brat?
- Znowu się gdzieś szwenda. Ten jak przepadnie, to czasem kilka dni go nie ma.
Wizerunek miasta