Sztyra

-7

Określenie amfetaminy (często używane w Trójmieście).

- Ale się nasztyrałem.

- Ale ta sztyra była słaba.
Wizerunek miasta