Szprechać

15

Potocznie: Mówić po niemiecku. Nazwa pochodzi od niemieckiego czasownika sprechen, który oznacza mówić.

Podobno ten belfer nauczy cię tak szprechać że hej!
Wizerunek miasta