Szpicbródka

-2

osoba zła, uprawiająca hamstwo

(kolega gra na lekcji)
-Te szpicbródka
Wizerunek miasta