Szczociwo

-2

Słowo określa długie kręcone włosy u mężczyzn

Szczociwo rex
Wizerunek miasta