Szczociwo

-1

Słowo określa długie kręcone włosy u mężczyzn

Szczociwo rex
Wizerunek miasta