Syta

14

określenie dotyczące sytuacji/akcji, nie jest pejoratywne. Można używać w formie czasownika „sycić”

Stary dostałem 100% z matmy, ale syta!
albo
Niepotrzebnie to zrobiłeś, strasznie przysyciłeś
Wizerunek miasta