Syjamska Dziwka

7

Ocena niedostateczna poprawiona na ocenę niedostateczną.

-Mordo, jakie masz oceny z polaka?
-Dwie dwóje i Syjamską dziwkę...
Wizerunek miasta