Stykać się końcówkami

10

Obraźliwie i lekceważąco: Przyjaźnić się z kimś, utrzymywać dobre relacje. Na ogół chodzi o przyjaźń interesowną, w celu uzyskania korzyści.

W pracy:
- Jurek nic nie robi, niczym się nie wyróżnia, a dostał podwyżkę.
- Bo styka się końcówkami z szefem.
Wizerunek miasta