Strucel

4

Auto w stanie agonalnym/ złomowym
Prześmiewczo - każda stara fura..

Paanie.. to strucel jest. Progów nie ma, podłużnic nie ma, dziury w podłodze.. Weź Pan jedź tym prosto na złom !
Wizerunek miasta