Strącić biskupa

17

Zrobienie kupy.

Po obfitym obiedzie zmuszony byłem do strącenia biskupa.
Wizerunek miasta