Strącić biskupa

3

Zrobienie kupy.

Po obfitym obiedzie zmuszony byłem do strącenia biskupa.
Wizerunek miasta