Strącić biskupa

14

Zrobienie kupy.

Po obfitym obiedzie zmuszony byłem do strącenia biskupa.
Wizerunek miasta