Sraczka-wybuszka

24

Odpowiednik angielskiego explosive diarrhea. Jest to niezwykle intensywna forma defekacji, w której rzadki kał wydostaje się z odbytu bardzo szybko i pod wysokim ciśnieniem. Często potrzeba defekacji pojawia się nagle i niespodziewanie, w skutek czego defekujący nie zdąży usiąść na klozecie i sraczka wybuszka obryzguje całą powierzchnię za jego plecami.

-Kurwa mać! Co się stało z tym toy-toyem, jest cały pokryty gównem od środka?!
-Wygląda na to mordo, że ktoś miał sraczkę-wybuszkę...
Wizerunek miasta