Sprowadzić do parteru

11

pokazać komuś gdzie jego miejsce

-Ładnie go sprowadziłeś do parteru!;
-No bo mi tu fikał i fikał.
Wizerunek miasta