Sprawdzać drogę

-1

Pić alkohol po kryjomu

- Co, ojciec znowu pijany wrócił do domu?
- No, znowu sprawdzał drogę
Wizerunek miasta