Spolszczenie

15

1. Tłumaczenie na język polski gry, filmu, serialu lub jakiegokolwiek utworu zawierającego tekst do przetłumaczenia.
2. Napisy w formie pliku tekstowego lub łatka polonizacyjna z plikami w dowolnym formacie.
3. Czynność podmieniania zawartości dowolnego dzieła tak, aby był on zrozumiały dla osób płynnie posługujących się językiem polskim.
4. Synonim do słów polonizacja, tłumaczenie i lokalizacja językowa

- Da się zrobić tak, żeby moja gra była po polsku?
- Pewnie. Musisz tylko ściągnąć spolszczenie.
Wizerunek miasta