Spocone bucioszki

-7

Mokre, śmierdzące buty (najczęściej twojego starego pijanego)

-Stary widzisz te buty?
-Te Spocone bucioszki?
-A to nie przypadkiem twojego starego?
Wizerunek miasta