Spasikxen

-3

Określenie grubej osoby - piszę się przez kx

Martyna ale jesteś spasikxenem
Wizerunek miasta