Spalić heretyka

8

Inaczej spalić gibona, zjarać się.

- Masz ochotę spalić dzisiaj heretyka?
- Nie mogę, stary, mam robotę na rano...
Wizerunek miasta