Spadać na cegły

-4

Powiedzieć coś głupiego.

-Człowiek to donut bo dupa i usta to ta sama dziura
-Spadłeś na cegły
Wizerunek miasta