Spacerniak

-6

Korytarz szkolny

- Gdzie ty jesteś?
- Na spacerniaku na piętrze
Wizerunek miasta