Spacerniak

0

Korytarz szkolny

- Gdzie ty jesteś?
- Na spacerniaku na piętrze
Wizerunek miasta