Spójnij

-17

Słowo opisujące chęć i gotowość seksualną do kontaktu z mniejszościami homoseksualnymi.

"Spójnijmy się" - przykładowa rozmowa w klubie o charakterze jednoznacznie seksualnym.
Wizerunek miasta