Solidaruch

6

Pogardliwe określenie na obecnych członków NSZZ "Solidarność". Według używających tego zwrotu zrzeszenie to nie ma już swojego pierwotnego charakteru i stało się przybudówką partyjną PiS-u.

Dzisiejsze solidaruchy to już nic wartościowego, tak zepsuć 10-milionowy ruch…
Wizerunek miasta