Smażone

24

(ang. fried)
Wyrażenie używane przez młodzież w celu opisania swojej aprobaty, uznania czegoś za fajne. Używane też jako ogólne wyrażenie pozytywnego stosunku do czegoś, nigdy z ironicznym wydźwiękiem.

Osoba 1: "CUM"
Osoba 2: "To jest smażone man"
Osoba 3: "Truly fried"
Wizerunek miasta