Slang łączony

-13

Rodzaj slangu zapoczątkowany przez grupę D&S. Polega na znajdywaniu i wcieleniu do mowy ciekawych odpowiedników polskich słow popularnie używanych wśród młodzieży ( i nie tylko ).

Tyłek - fr. Popotin
Wizerunek miasta