Skuniarz

-5

Osoba poddana substancjom psychoaktywnych, różnego rodzaju jointów czy spliff'ów

- Gdzie jest ten skuniarz Kacper?
- Pewnie znowu za blokiem pali nielegale z ekipą.
Wizerunek miasta