Siuch

-3

Osoba pochodząca ze wsi lub zachowująca się niekulturalnie.

- Patrz na niego! Jak żre łapami.
- Niezły Siuch z niego
Wizerunek miasta