Sikadło

5

Inaczej penis, siusiak

-Stary, pokaźne masz to sikadło
-Dzięki stary
Wizerunek miasta