Shamar

56

Słowo używane głównie w Odolanowie, jest to określenie ładnego kobiecego tyłka

- patrz ale shamar
- noooo, ma na czym siedzieć

- patrz ale laski idą
- no shamar combo
Wizerunek miasta