Sernik

-13

Osoba, która ma słabo rozwinięte umiejętności miękkie. Często aspołeczna i związana z branżą IT.

- O patrz jaki tam sernik siedzi!
Wizerunek miasta