Serdel

24

Słowo używane do określenia otyłej osoby.

- Ty patrz jak ten koleś się toczy. Zaraz mu portki eksplodują.
- Jaki serdel!
Wizerunek miasta