Schrymdać

6

Zjeść, zeżreć, ugryźć

Dziadek wczoraj schrymdał wszystkie śliwki.
Wizerunek miasta