Schrymdać

1

Zjeść, zeżreć, ugryźć

Dziadek wczoraj schrymdał wszystkie śliwki.
Wizerunek miasta