Sasinić

8

planować osiągnięcie sukcesu, pozytywnego wyniku, jednak w efekcie zrobić coś źle, byle jak lub nieudolnie

Przykłady: "ale zsasiniłem sprawdzian", "rządzący znowu zsasinili ustawę", "co znowu tam nasasiniłeś?!"
Wizerunek miasta