Sałata

36

Po prostu pieniądze.

- Wszystkie kobiety lecą na niego. Nie wiem co one w nim widzą.
- Po prostu ma dużo sałaty.
Wizerunek miasta