SWERF

-8

Skrót od Sex Worker-Exclusionary Radical Feminist - w dosłownym tłumaczeniu: radykalna feministka wykluczająca osoby pracujące seksualnie

Termin odnosi się przede wszystkim do osób, które potępiają prostytucję i sprzeciwiają się jej legalizacji, posługując się przy tym hasłami feministycznymi. Według SWERF-ek, praca seksualna (prostytucja, pornografia, striptiz, lap dance, usługi seksualne świadczone zdalnie) uwłacza godności kobiety i sprowadza ją do roli przedmiotu, który ma przynieść zadowolenie mężczyźnie. Swerfki wykluczają dobrowolność pracy seksualnej, twierdząc przy tym, że kobiety się na to zgadzają dlatego, że są wychowane w patriarchalnym systemie.

TERF-y bywają jednocześnie swerfami, co wynika z tego, że duży odsetek kobiet transpłciowych pracuje w branży seksualnej, ale bycie SWERF nie musi się wiązać z transfobią.

"Swerfy uważają, że osoby podejmujące dobrowolnie pracę seksualną nie powinny być objęte walką o równość zatrudnienia czy płac. To w radykalnie lewicowym elektoracie bardzo poważne oskarżenia"

(Dominika Długosz "Lewica zakiwała się na śmierć. Bo bardzo chciała się odróżnić od reszty opozycji" - artykuł w Newsweek Polska, 12.03.2021)
Wizerunek miasta