Słabo/Słaby(a)

-17

1. określenie wyrażające dezaprobatę lub niedowierzanie
2. wyraz określający rzecz złej jakości, coś niezbyt dużej wartości

1.
A: Rozpoczęłam kurs suahili.
B: Słabo!?

2. Ta kurtka jest raczej słaba.
Wizerunek miasta