Rx

-8

Skrót określający lekarstwa przypisywane na receptę.

Wizerunek miasta