Rx

-7

Skrót określający lekarstwa przypisywane na receptę.

Wizerunek miasta