Ruskie onuce

38

Rosyjscy agenci szerzący medialną dezinformację

Znowu w komentarzach ruskie onuce!
Wizerunek miasta